IT:
iconDATU PĀRNEŠANA
Skatīt portfolio
icon
DATU PĀRNEŠANA

Pakalpojuma apraksts

Datu pārnešana ir atbildīgs posms, kas prasa uzmanīgu pieeju drošai un efektīvai informācijas pārvietošanai. VEBI piedāvā manuālas un mašīnas datu pārnešanas pakalpojumus, garantējot jūsu informācijas drošību un integritāti.

Uzticama datu pārsūtīšana nodrošinās jūsu biznesa nepārtrauktu darbību gan pārnesot, gan pēc tam, minimizējot riskus un darbības pārtraukumus.

Pievērsiet uzmanību

  • Izveidojiet datu pārnešanas plānu, ņemot vērā visus posmus un riskus;
  • Pirms pārnešanas procesa sākšanas pārskatiet datu rezerves dublēšanu;
  • Lai izvairītos no informācijas zuduma, jānodrošina datu konsekvenci pārsūtīšanas procesā.

Saistītie pakalpojumi

  • Tehniskais atbalsts : sistēmas darbības stabilitātes nodrošināšana pēc datu pārneses;
  • IT konsultēšana : rekomendāciju saņemšana datu optimizācijai un drošībai jaunā vidē.