PAKALPOJUMI:
iconCVBEAST - EFEKTĪVA PERSONĀLA ATLASE
Skatīt portfolio
icon
CVBEAST - EFEKTĪVA PERSONĀLA ATLASE

Pakalpojuma vizualizācijas

image

Izmantots, lai radītu

image

AWS EC2 - profesionāls servera risinājums

image

AWS S3 - profesionāla digitālā krātuve

image

MongoDB - datu bāze

image

NestJS - backend framework

image

NextJS - frontend framework

image

ReactJS - frontend framework

image

TypeScript - programmēšanas valoda

image

Figma - dizaina rīks

image

ChatGPT - automātiska analīze, izmantojot API