15/03/2024

Cilvēka un AI teksta salīdzinājums

#AI
#Prasmes
#SEO
image

Pasaulē, kurā informācija ir panākumu atslēga, ir svarīgi spēt atšķirt cilvēka tekstu no mākslīgā intelekta (AI) radītā teksta. Abiem avotiem ir savas unikālās īpašības, un pārslogotajā digitālajā laikmetā arvien svarīgāka kļūst izpratne par to atšķirībām, jo ​​AI arvien vairāk tiek izmantots visu veidu tekstu radīšanai, kas jau rada dažādas specifiskas problēmas. Piemēram, kvalitātes, individualitātes un oriģinalitātes teksta zudumi, kā arī milzīga informācijas atkritumu daudzuma parādīšana, negodīga SEO konkurence, viltus ziņas un daudz kas cits!

Teksta uzbūves principiāla atšķirība

Cilvēks tekstu veido, balstoties uz savu personīgo pieredzi, zināšanām, intuīciju un radošumu. Tajā pašā laikā tekstam parasti ir emocionāla pieskaņa, individuāls stils, un tajā var būt ietverti nestandarta risinājumi un domas, kas var ieinteresēt lasītāju. Teksta stils un tonis bieži ir atkarīgs no autora personības un konteksta, kurā tas ir radīts.

Savukārt mākslīgais intelekts ir balstīts uz algoritmiem un mācīšanos no liela datu apjoma. Tas spēj analizēt milzīgu informācijas daudzumu un ģenerēt tekstu, kas var un cenšas būt loģisks, skaidrs un atbilstošs dotajiem parametriem. Tomēr AI trūkst cilvēka intuīcijas un radošuma, un tā rakstīšanai var pietrūkt emocionāla dziļuma un personiskā stila.

Cilvēka un AI teksta salīdzinājums

Cilvēku teksts, krievu tautas pasaka “Kolobok”:

“Reiz dzīvoja vecs vīrs un veca sieviete. Kādu dienu vecs vīrs jautā:

- Izcep bulciņu, vecene.

- No kā man to cept? Miltu nav.

- Eh, vecene! Nokasīt gar kasti, atzīmēt gar apakšu; Varbūt jūs saņemsiet pietiekami daudz miltu.

Vecā sieviete nokasīja kasti, noslaucīja mucas dibenu un savāca divas saujas miltu. Samīca ar skābo krējumu, apcep eļļā un noliek uz loga atdzist.

Bulciņa gulēja tur un gulēja, un pēkšņi tā ripoja - no loga uz soliņu, no sola uz grīdu, gar grīdu un līdz durvīm, pārlēca pāri slieksnim uz ieeju, no ieejas uz lieveni, no lieveņa uz pagalmu, no pagalma caur vārtiem, tālāk un tālāk.

Pa ceļu ripo bulciņa, un tai satiekas zaķis:

- Kolobok, Kolobok! ES tevi apēdīšu!

- Neēd mani, šķībais zaķīt! "Es tev dziedāšu dziesmu," maizīte sacīja un dziedāja:

Es nokasu kastīti

Līdz dienas beigām tas ir aizslaucīts,

Ar skābo krējuma maisīts,

Jā, sviestā ir dzija,

Uz loga ir vēsums;

Es pametu savu vectēvu

Es pametu savu vecmāmiņu

Nav gudri atrauties no tevis, zaķi!

Un viņš ripoja tālāk; viņu redzēja tikai zaķis!..

Bulciņa ripo, un vilks tai satiekas:

- Kolobok, Kolobok! ES tevi apēdīšu!

- Neēd mani, pelēkais vilks! Es tev dziedāšu dziesmu!

Es nokasu kastīti

Līdz dienas beigām tas ir aizslaucīts,

Ar skābo krējuma maisīts,

Jā, sviestā ir dzija,

Uz loga ir vēsums;

Es pametu savu vectēvu

Es pametu savu vecmāmiņu

Zaķi atstāju

Nav gudri aizbēgt no tevis, vilk!

Un viņš ripoja tālāk; tikai vilks viņu redzēja!..

Maizīte ripo, un lācis tai satiekas:

- Kolobok, Kolobok! ES tevi apēdīšu.

- Kur tu vari mani apēst, greizā pēda!

Es nokasu kastīti

Līdz dienas beigām tas ir aizslaucīts,

Ar skābo krējuma maisīts,

Jā, sviestā ir dzija,

Uz loga ir vēsums;

Es pametu savu vectēvu

Es pametu savu vecmāmiņu

Zaķi atstāju

Es pametu vilku

Nav gudri atrauties no tevis, lāci!

Un viņš atkal aizripoja; tikai lācis viņu redzēja!..

Bulciņa ripo un ripo, un lapsa tai satiekas:

- Sveika, bulciņa! Cik tu esi mīļš!

Un bulciņa dziedāja:

Es nokasu kastīti

Līdz dienas beigām tas ir aizslaucīts,

Ar skābo krējuma maisīts,

Jā, sviestā ir dzija,

Uz loga ir vēsums;

Es pametu savu vectēvu

Es pametu savu vecmāmiņu

Zaķi atstāju

Es pametu vilku

Pameta lāci

Es tevi pametīšu, lapsa, vēl jo vairāk!

- Cik jauka dziesma! - teica lapsa. - Bet es, bulciņa, esmu kļuvis vecs, es nedzirdu labi; apsēdies man uz sejas un vēl vienu reizi dziedi skaļāk.

Koloboks uzlēca lapsai uz sejas un dziedāja to pašu dziesmu.

- Paldies, bulciņa! Jauka dziesma, labprāt dzirdētu! "Sēdies uz manas mēles un dziedi pēdējo reizi," sacīja lapsa un pastiepa mēli.

Bulciņa uzlēca viņai uz mēles, un lapsa - ak! - un ēda to."

AI teksts, pasaka ģenerēta pēc pieprasījuma:

Pieprasījums:

“Uzraksti tautas pasaku par būtni, kuras darbība rosinās vairākas domas:

- Ar viltības palīdzību jūs varat izvairīties no nepatikšanām.

- Nevajadzētu būt pārāk pašpārliecinātam un daudz lielīties - agrāk vai vēlāk “Lapsa” stāsies tavā ceļā.

- Jums jābūt uzmanīgiem ar apkārtējiem: viņi var būt ļoti liekulīgi."

Pārbaudei izmantotais mākslīgais intelekts (GPT-3.5):

https://chat.openai.com/

Rezultāts, pasaka:

“Reiz tālā mežā dzīvoja trīs biedri: Lācis, Vilks un Zaķis. Viņi bija draugi daudzus gadus un vienmēr kopīgi atrisināja meža noslēpumus.

Kādu dienu, ejot pa mežu, viņi dzirdēja par dīvainu būtni, kurai it kā piemīt gudrība un kura zināja atbildes uz visiem jautājumiem. Visi trīs nolēma doties šīs būtnes meklējumos.

Pēc ilgiem meklējumiem viņi uzgāja nelielu izcirtumu, kur stāvēja vecs ozols. Uz tās zariem sēdēja Lapsa, kas pazīstama ar savu viltību un gudrību mežā.

"Te es esmu, Liza," viņa smaidot sacīja. "Kā es varu jums palīdzēt, draugi?"

Lācis, lepns un pašpārliecināts, uzreiz ierunājās: "Mēs atbraucām pēc tavas gudrības, Lapsa. Pastāstiet, kā izvairīties no nepatikšanām mūsu mežā?"

Liza pasmaidīja, apdomājot atbildi. "Jūs varat izvairīties no nepatikšanām ar viltības palīdzību," viņa atbildēja. "Ne vienmēr problēmas ir jāatrisina ar spēku; dažreiz inteliģence un viltība var būt efektīvāki."

Vilks, kura sirds pukstēja lepnumā, jautāja: "Kā var izvairīties no pārlieku pašpārliecinātības un lielīšanās ar saviem sasniegumiem?"

Lapsa paskatījās uz viņu saprātīgām acīm. "Atcerieties, ka agrāk vai vēlāk tavā ceļā var nonākt "lapsa", " viņa teica. "Neaizmirstiet par pieticību un cieņu pret citiem, jo ​​lepnums var novest pie negaidītām sekām."

Zaķis, vienmēr uzmanīgs un modrs, jautāja: "Ko darīt ar tiem, kas var būt liekulīgi?"

Liza saprotoši pamāja ar galvu. "Uzmanieties no tiem, kas slēpj savus patiesos nodomus aiz draudzīguma maskas," viņa brīdināja. "Taču atcerieties, ka ne vienmēr visi ir tādi, kādi izskatās. Ir svarīgi būt modriem, taču arī nezaudēt ticību laipnībai un sirsnībai."

Tā nu pēc ilgas sarunas ar Lapsu, Lācis, Vilks un Zaķis saprata, ka gudrība un spēja atšķirt patiesību no meliem palīdzēs viņiem tikt cauri dzīves pārbaudījumiem mežā. Viņu draudzība kļuva vēl stiprāka, un mācības, ko viņi guva, satiekot Lapsu, kļuva viņiem par uzticamu kompasu tumšajos meža nostūros.

Cilvēka un AI teksta plusi un mīnusi

Cilvēka teksta plusi:

+ Individualitāte un oriģinalitāte

+ Emocionāla pievilcība

+ Spēja radīt radošus risinājumus

+ Dziļums un nianses

Cilvēka teksta trūkumi:

- Iespējamas kļūdas un neprecizitātes

- Lai izveidotu, ir nepieciešams laika ieguldījums

AI teksta plusi:

+ Ātra un efektīva teksta izveide

+ Var apstrādāt lielu datu apjomu, pamatojoties uz kuru tiks izveidots teksts

AI teksta trūkumi:

- Emocionālā dziļuma trūkums

- Risks radīt virspusēju un monotonu saturu

Ko šī tehnoloģiju attīstība nozīmē SEO?

AI izmantošana teksta veidošanā var ietekmēt SEO optimizāciju. Iespējamie riski ietver iespēju dublēt saturu vai tekstu, kas neatbilst meklētājprogrammu vaicājumiem. Tomēr AI sniedz arī iespējas automatizēt satura veidošanas procesu, kas var pozitīvi ietekmēt jūsu SEO stratēģiju.

Riski:

- Dublēts saturs: AI var izveidot tekstus, kas ļoti atkārto esošo saturu citās tīmekļa lapās.

- Kvalitātes trūkums: dažreiz AI var ģenerēt tekstus, kas neatbilst SEO kvalitātes kritērijiem, piemēram, atbilstībai, informatīvumam vai saprotamībai.

- Meklētājprogrammu klasifikācijas pasliktināšana vai pilnīga bloķēšana: ja lapā ir AI ģenerēts saturs, kas neatbilst Google kvalitātes, unikalitātes un atbilstības kritērijiem, tā var tikt pazemināta reitingā vai tikt pilnībā noņemta no Google rādītāja.

- Slikta lietotāja pieredze: teksts, ko ģenerējis tikai ar AI palidzību, bieži var palikt bezpersonisks un lasītājiem neinteresants, kas var ietekmēt lietotāju iesaistīšanās līmeni un satiksmes saglabāšanu.

Iespējas:

+ Satura automatizācija: AI izmantošana teksta ģenerēšanai automatizē satura izveides procesu, samazinot vajadzību manuāli veidot lielu teksta daudzumu. Tas var būt īpaši noderīgi vietnēm ar lielu lapu skaitu vai platformām ar pastāvīgi atjauninātu saturu.

+ Palielināt satura apjomu: AI var izveidot tekstus ātrāk nekā cilvēks, kas ļauj palielināt vietnes satura apjomu. Tas var būt noderīgi, lai apmierinātu lietotāju pieprasījumus un palielinātu meklētājprogrammu redzamību.

+ Precizitāte un optimizācija: AI izmantošana var uzlabot teksta precizitāti un optimizāciju atslēgvārdu un struktūras ziņā. Tas var palīdzēt uzlabot jūsu meklēšanas klasifikāciju un piesaistīt mērķauditoriju.

Secinājums

Neskatoties uz būtiskām atšķirībām starp cilvēka ģenerētu tekstu un mākslīgā intelekta radītu tekstu, abas pieejas var papildināt viena otru, radot līdzsvaru starp unikalitāti un efektivitāti satura veidošanā un meklētājprogrammu optimizācijā.