#Hashify pakalpojums (diploma darbs)

Students vērsās pie mums, lai izveidotu diplomdarbu, kurā bija nepieciešams izstrādāt mikropakalpojuma arhitektūru, savienojot 3 atsevišķus pakalpojumus, bet viņiem jāstrāda neatkarīgi viens no otra.

image

Projekta mērķi

  • Izdomāt ideju pakalpojumam;
  • Izstrādāt pakalpojuma dizainu;
  • Uzrakstīt kodu, ņemot vērā diplomdarba prasības;
  • Izveidot front-end daļu lietošanai.

Izvelētie risinājumi

  • React - lai izveidot pakalpojuma priekšgalu;
  • Node.js (Express.js) - 3 atsevišķu servisu darba īstenošanai (apstrāde un attēlošana, pēc meklēšanas: populārie hashtags, populārie attēli un Google meklēšanas tendence).

Milestones

  • Projekta sākums - 27.03.2023;
  • Projekta fināls - 03.04.2023.

Rezultāts

Students saņēma visus avotfailus, konsultāciju, pēc tām sekmīgi pabeidza un aizstāvēja diplomdarbu, kas lielā mērā palīdzēja viņam pabeigt augstskolu lielas aizņemtības dēļ.